نمایشگاه مواد غذایی آنوگا ۲۰۱۷

by / چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶ / Published in اخبار

زمان برگزاری: ۱۶ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۶
مکان برگزاری: کلن، آلمان
مشتریان: انجمن خشکبار ایران و انجمن پسته ایران، ۷۰۲ مترمربع

TOP UA-143756211-1