شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی


IRAN HVAC 2017


زمان برگزاری: ۳ تا ۶ آبان ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: وِکسوِه (فنلاند)، ۱۲.۵ متر مربع / بلو استار (هند)، ۴۹ مترمربع