قیمت غرفه سازی

روش محاسبه قیمت غرفه سازی در برسا

محاسبه قیمت غرفه سازی در شرکت برسا بر حسب سفارش مشتری شامل: متراژ غرفه، مصالح مورد استفاده، تعداد و نوع اقلام اجاره ای و سایر پارامترهای مورد درخواست مشتری تعیین می شود. روال قیمت گذاری با دریافت فرم پر شده توسط مشتری آغاز شده و در ادامه پس از بررسی، اعلام قیمت کلی صورت می گیرد؛ سپس در صورت موافقت مشتری قیمت نهایی به همراه طراحی و با در نظر گرقتن جزئیات محاسبه می گردد.

ایده غرفه سازی ارزان ادعایی غیر حرفه ای است که در بیشتر موارد موجب نرسیدن به نتیجه مطلوب در طراحی و اجرای غرفه و در نهایت عدم رضایت مشتری و اتلاف سرمایه او می گردد. تیم برسا همواره از بیان اینگونه ادعاهای واهی پرهیز نموده و بدیهی است که برای رسیدن به یک غرفه ارزان با طراحی مناسب و در عین حال با کیفیت (در مصالح و اجرا) تیم حرفه ای ما همواره می تواند مشاور خوبی برای شما باشد.