غرفه سازی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


IRAN BOOK FAIR 2017


مجموعه غرفه های همراه اول

زمان برگزاری: ۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب
مشتریان: شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه اول