طراحی و اجرای فضاهای تجاری و اداری

به وجود آوردن هویت مشخص تجاری در فضای اختصاص یافته برای این منظور و تبدیل آن به مکانی تعریف شده برای اجرای اهداف یک حرفه خاص، از ویژگی های عمومی دکوراسیون و برَندینگ یک مکان تجاری محسوب می شوند.

معمولا آیتم های مشخصی برای تعریف مکان یک حرفه وجود دارد. هویت سازمانی و برَند از مهم ترین این آیتم ها هستند. در حقیقت کسب و کارها سعی می کنند تا فضای حرفه ی خود را بر مبنای هویت سازمانی و یا برَند خود شکل دهند.

دکوراسیون بر مبنای هویت سازمانی عموما برای تعریف فضاهای اداری و آموزشی و برَندینگ معمولا برای تعریف فضاهای تجاری و فروشگاهها به کار می رود.

دکوراسیون فروشگاهی

فروشگاهها و برَندشاپ ها انواع گوناگونی دارند. نوع محصول و گروه مخاطبین نقش مهمی در نحوه دیزاین این فروشگاهها بازی میکنند. فروشگاههای برَند میتوانند بسته به میزان سرمایه گذاری و بازار هدف (target market) تعداد و جزئیات متفاوتی داشته باشند.

استندهای فروشگاهی نمایش محصول

در قفسه فروشگاهها معمولا حجم زیادی از محصولات مختلف در کنار هم ارائه می شوند. در این میان یک استند نمایش محصول جذاب ابزار مهمی برای جلب توجه مشتری محسوب می شود.

دکوراسیون اداری

کارآیی و گیرایی در دکوراسیون داخلی یک فضا، دو شاخص مهم در طراحی داخلی محسوب می شوند. عناصری مانند رنگ، متریال و بافت های گوناگون در شکل گیری طرح یک فضای داخلی نقش مهمی را ایفا می کنند.
بالا