طراحی و اجرای فضاهای تجاری و اداری

به وجود آوردن هویت مشخص تجاری در فضای اختصاص یافته برای این منظور و تبدیل آن به مکانی تعریف شده برای اجرای اهداف یک حرفه خاص، از ویژگی های عمومی دکوراسیون و برَندینگ یک مکان تجاری محسوب می شوند.

معمولا آیتم های مشخصی برای تعریف مکان یک حرفه وجود دارد. هویت سازمانی و برَند از مهم ترین این آیتم ها هستند. در حقیقت کسب و کارها سعی می کنند تا فضای حرفه ی خود را بر مبنای هویت سازمانی و یا برَند خود شکل دهند.

دکوراسیون بر مبنای هویت سازمانی عموما برای تعریف فضاهای اداری و آموزشی و برَندینگ معمولا برای تعریف فضاهای تجاری و فروشگاهها به کار می رود.

استندهای نمایش محصول - Display Stands

در قفسه فروشگاهها معمولا حجم زیادی از محصولات مختلف در کنار هم ارائه می شوند. در این میان یک استند نمایش محصول جذاب ابزار مهمی برای جلب توجه مشتری محسوب می شود.

دکوراسیون / برندینگ فروشگاهی - Store Branding

نوع محصول و گروه مخاطبین نقش مهمی در نحوه دیزاین برندشاپ ها بازی می کنند. فروشگاههای برَند می توانند بسته به میزان سرمایه گذاری و بازار هدف (target market) تعداد و جزئیات متفاوتی داشته باشند. از تعداد زیاد و هزینه محدود و اقتصادی تا تعداد کم با جزئیات و ویژگیهای لوکس.

دکوراسیون اداری - Office Branding

کارآیی و گیرایی در دکوراسیون داخلی یک فضا، دو شاخص مهم در طراحی داخلی محسوب می شوند. عناصری مانند رنگ، متریال و بافت های گوناگون در شکل گیری طرح یک فضای داخلی نقش مهمی را ایفا می کنند.
بالا