نمایشگاه صنایع ریلی ۹۹ | IRAN RAIL SHOW 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ - ۳۰/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاهشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی

۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 8th  Intl. Rail Transportation Industries Exhibition

IRAN RAIL SHOW 2021

۱۵ – ۱۸ February


 


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران