هفدهمین نمایشگاه بین المللی معدن | IRAN CONMIN 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - 30/10/1400 - 03/11/1400
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه صنعت معدن ۱۴۰۰

۳۰ دی تا ۳ بهمن


The 17th Intl. Exhibition of Mine & Mining

۲۰ – ۲۳ January 2022


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground