هفدهمین نمایشگاه بین المللی معدن | IRAN CONMIN 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۷/۰۸/۱۴۰۰ - ۱۰/۰۸/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه صنعت معدن ۱۴۰۰

۷ تا ۱۰ آبا


The 17th Intl. Exhibition of Mine & Mining

۱۹ – ۲۲ October


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground