هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست | IRAN PLAST 2023

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۶/۰۶/۱۴۰۲ - ۱۹/۰۶/۱۴۰۲
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه ایران پلاست ۱۴۰۲

۲۶ تا ۲۹ شهریور ماه

 

The 17th  Intl. Exhibition of Iran Plast

۷ – ۱۰ September 2023


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران