هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی | IRAN METAFO 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۴/۰۹/۱۴۰۰ - ۱۷/۰۹/۱۴۰۰
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه بین المللی متالورژی ۱۴۰۰

۱۴ تا ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۰

 

The 18th  Intl. Exhibition of Metallurgy

IRAN METAFO 2021

۵ – ۸ December


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران