نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست | IRAN ENVIRO 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ - ۲۹/۰۴/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه محیط زیست ۱۴۰۰

۲۶ تا ۲۹ تیر


The 19th Intl Exhibition of Environment

۱۷ – ۲۰ July


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground