نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست | IRAN ENVIRO 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۷/۱۲/۱۴۰۰ - ۱۰/۱۲/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه محیط زیست ۱۴۰۰

۷ تا ۱۰ اسفند


The 19th Intl Exhibition of Environment

۲۶ February – 1 March


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground