نمایشگاه نساجی و پوشاک ۱۴۰۲ | IRAN TEX 2021 , IRAN APPAREL 2023

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ - ۲۶/۰۷/۱۴۰۲
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نساجی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

۲۳ تا ۲۶ مهر ماه

 

The 29th  Intl. Exhibition of Iran Textile

IRAN TEX 2023

The ۱۱th Exhibition of Iran Apparel

IRAN APPAREL 2023

۱۵ – ۱۸ October


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران