نمایشگاه صنعت خودرو | AUTO INDUSTRY 2023

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ - ۲۶/۰۷/۱۴۰۲
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه صنعت خودرو ۱۴۰۲

۲۳ تا ۲۶ مهر ماه

 

The Auto Industry Intl. Exhibition

 AUTO INDUSTRY 2023

۱۵ – ۱۸ October


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران