نمایشگاه صنعت تهران ۹۹ | TEHRAN INDUSTRY FAIR 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ - ۲۲/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیستمین نمایشگاه صنعت تهران

۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 20th  Intl. Tehran Industry Exhibition

TEHRAN INDUSTRY FAIR 2021

۷ – ۱۰ February


 


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران