نمایشگاه صنایع مخابرات و فنآوری اطلاعات ۱۴۰۱ | IRAN TELECOM 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۴/۱۲/۱۳۹۹ - ۰۸/۱۲/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و فنآوری اطلاعات

۳۰ شهریور تا ۲ مهر ماه ۱۴۰۱

The 23rd Intl. Exhibition of Telecommunication Technology & Innovative CIT Solution

IRAN TELECOM 2022

۲۳ – ۲۶ February


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران