نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ۹۹ | IRAN TELECOM 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۴/۱۲/۱۳۹۹ - ۰۸/۱۲/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

۵ تا ۸ اسفند ماه ۱۳۹۹

 

The 21st  Intl. Exhibition of Telecommunication Technology

IRAN TELECOM 2021

۲۳ – ۲۶ February


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران