نمایشگاه صنعت بیمارستان سازی ۹۹ | IRAN HOSBUILD 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ - ۰۴/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی

۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 6th  Intl. Exhibition of Hospital Building Industry

IRAN HOSBUILD 2021

۲۰ – ۲۳ January


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران