نمایشگاه اختصاصی اوراسیا ۱۴۰۰ | EURASIA EXPO 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۸/۰۴/۱۴۰۰ - ۲۱/۰۴/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه اوراسیا ۱۴۰۰

۱۸ تا ۲۱ تیر


The 1st exclusive exhibition Eurasia Expo

۹ – ۱۲ July


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground