نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی ۱۴۰۱ | IRAN AGROFOOD 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ - ۰۲/۰۷/۱۴۰۱
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی

۲۷ تا ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

The 29th Intl. Iran Agricultural & Food Trade Fair

IRAN AGROFOOD 2022

۲۱ – ۲۴ September


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground