نمایشگاه مجازی در سایت رسمی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی


نمایشگاه مجازی یا صفحه رسمی مشارکت کنندگان


در حرکتی نو، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی اقدام به جمع آوری پروفایل مشارکت کنندگان در وب سایت رسمی خود کرده است.

با مراجعه به این صفحه می توانید نمونه کارها و اطلاعات تماس شرکت ها را ملاحظه فرمایید.


صفحه نمایشگاه مجازی

https://calendar.iranfair.com/fa/companies/explore