چهارشنبه, 05 شهریور 1399 / Published in مطالب
نمایشگاههای دوگانه
نمایشگاهها را در آینده چگونه تجربه خواهیم کرد؟ How will the exhibition of the future look? ابهیشک وانامالی – Abhishek Vanamali ، مدیر ارشد بازاریابی شرکت ” زینسار تکنولوژیز” – Zensar Technologies – نگاهی انداخته است به رویه هایی که آینده صنعت نمایشگاهی را شکل خواهند داد. هجوم بیماری کووید – ۱۹ در ابتدای سال
چهارشنبه, 01 مرداد 1399 / Published in مطالب
Virtual trade shows: Three lessons from first reacts! نمایشگاههای مجازی: سه آموزه از واکنش های اولیه! علیرغم افزایش تمایل روزافزون ما به تعامل دیجیتال، پرپایی نمایشگاه های تجاری به صورت حضوری همچنان جزء اصلی تقویم تجاری محسوب می شوند. برپایی نمایشگاهها فرصتی برای شرکت کنندگان هستند تا به ارائه آخرین کارها، برقراری مناسبت های تجاری
چهارشنبه, 24 اردیبهشت 1399 / Published in اخبار
نمایشگاه مجازی یا صفحه رسمی مشارکت کنندگان در حرکتی نو، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی اقدام به جمع آوری پروفایل مشارکت کنندگان در وب سایت رسمی خود کرده است. با مراجعه به این صفحه می توانید نمونه کارها و اطلاعات تماس شرکت ها را ملاحظه فرمایید. صفحه نمایشگاه مجازی https://calendar.iranfair.com/fa/companies/explore