دوشنبه, 12 اسفند 1398 / Published in اخبار
افتتاح نودمین نمایشگاه اتومبیلرانی سالانه ژنو کنسل شد. لغو افتتاح این نمایشگاه به دنبال تصمیم شورای فدرال سوییس مبنی بر غیر مجاز بودن تجمع بیش از ۱۰۰۰ نفر تا ۱۵ مارس ۲۰۲۰ انجام می شود. نگرانی از گسترش بیماری COVID-19 (nCOV19)،  که از نوع ناشناخته ویروس های گروه کروناست و همه گیر شدن آن در