پنجشنبه, 11 خرداد 1402 / Published in اخبار
02105-Nooraneh_DecoFairAryanehGallery-2023_insta-04
NOORANEH | INTERIOR DESIGN EXPO 2023 زمان برگزاری: ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مکان برگزاری: کافه گالری آریانا الهیه – تهران مشتریان: نورانه
پنجشنبه, 24 فروردین 1402 / Published in اخبار
ARTA_IranWoodex2023_insta-01
WOODEX 2023 زمان برگزاری: ۹ تا ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: آرتا، ۳۵۰ مترمربع (ایران) / AGT، ۲۳۱ مترمربع (ترکیه) آرتا AGT
پنجشنبه, 27 بهمن 1401 / Published in اخبار
ARTApan_IranMIDEX2023_insta-01
IRAN MIDEX 2023 زمان برگزاری: ۲۹ دی تا ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: آرتا، ۲۴۶ مترمربع (ایران) / آرتا گسب، ۱۱۵ مترمربع (ایران) / آرتا بلا کلیک، ۱۱۰ مترمربع (ایران)  
پنجشنبه, 10 آذر 1401 / Published in اخبار
Pooshan_IranTex&Mode2022_02
IRAN TEX 2022 زمان برگزاری: ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: پوشان، ۸۰ مترمربع (ایران) / کهن تاج و پاویون ترکیه، ۱۵۰ مترمربع پــوشان کهن تاج و پاویون ترکیه  
پنجشنبه, 10 آذر 1401 / Published in اخبار
Damandeh_IranHVAC&R2022_04
IRAN HAVAC&R 2022 زمان برگزاری: ۱۹ تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: دمنده، ۳۰۵ مترمربع (ایران)
پنجشنبه, 03 آذر 1401 / Published in اخبار
Nemachin_IranConfair2022_001
IRAN HOFEX 2022 زمان برگزاری: ۲۱ تا ۲۴ امرداد ماه ۱۴۰۱ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: آجرنماچین، ۴۸۷ مترمربع (ایران) / پیشگامان معماری آریا، ۲۲۴ مترمربع (ایران) آجر نماچین پیشگامان معماری آریا
پنجشنبه, 03 آذر 1401 / Published in اخبار
Baffi_IranHofex2022_006
IRAN HOFEX 2022 زمان برگزاری: ۲۳ تا ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: بهین افرا فیروز (بافی)، ۶۳۲ مترمربع (ایران)
پنجشنبه, 26 آبان 1401 / Published in اخبار
PPSCO_IranAgrofood2022_01
IRAN AGROFOOD 2022 زمان برگزاری: ۲۷ تا ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: پیشگامان پخش صدیق، ۶۳ مترمربع (ایران) / هَنسِن، ۶۳ مترمربع (هلند) / اکراس، ۳۵ مترمربع (اتریش) / پاویون بلاروس، ۴۲ مترمربع
سه شنبه, 27 اردیبهشت 1401 / Published in اخبار
KCI_OilShow2022_02
IRAN OIL SHOW 2022 زمان برگزاری: ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: صنایع کابل کرمان و کاویان، ۵۹.۵ مترمربع  
پنجشنبه, 28 بهمن 1400 / Published in اخبار
Arta_IranMedex2022(woodex)_Feb-Bah1400_01
IRAN MEDEX 2022 (WOODEX) زمان برگزاری: ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: آرتا، ۲۶۱ مترمربع