پنجشنبه, 26 مرداد 1402 / نوشته شده در : اخبار
02106_Baffi_Hofex2023_insta-01
IRAN HOFEX 2023 زمان برگزاری: ۱۴ تا ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: بافی، ۷۰۴ مترمربع (ایران) The 32nd Intl’ Hofex July 2023, 5 – 7 BAFFI | 704 sqm
پنجشنبه, 26 مرداد 1402 / نوشته شده در : اخبار
02108_PPSCO_AgroFood2023_insta-01
IRAN AGROFOOD 2023 زمان برگزاری: ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران مشتریان: هنسن، ۱۱۹ مترمربع (دانمارک / ایران) The 30th Intl’ AgroFood ۱۶ – ۱۹ June 2023 CHR HANSEN | 119 sqm