غرفه سازی برای شرکت های تُرک (پاویون ترکیه) | نمایشگاه نساجی و پوشاک – تهران ۹۶

Turkey Pavilion | IRAN MODE 2016