غرفه سازی برای شرکت کُهن تاج | نمایشگاه نساجی و پوشاک – ۹۷

KOHAN TAJ | IRAN TEX 2018

  • نام محصول : غرفه شرکت کُهن تاج در بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک ایران
  • سال تولید : 2018 - 97
  • نوع خدمات : به مساحت 110.5 مترمربع
  • دسته بندی : ,