غرفه سازی برای شرکت مه شکن سازه (برند مدیکام) | نمایشگاه تجهیزات پزشکی – ۹۷

MEDICAM | IRAN HEALTH 2018

  • CLIENT غرفه شرکت مه شکن سازه در بیست و یکمين نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی
  • YEAR 2018 - 97
  • WE DID به مساحت 181 مترمربع داخل سالن و 138 متر مربع فضای بیرون.
  • CATEGORY ,