غرفه سازی برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پتروشیمی جَم | نمایشگاه ایران پلاست – ۹۷

NPC & JAM PETROCHEMICAL COMPANY | IRAN PLAST 2018

  • نام محصول : غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پتروشیمی جَم در دورازدهمین نمایشگاه بین المللی لیران پلاست
  • سال تولید : 2018 -97
  • نوع خدمات : در مجموع به مساحت 473 مترمربع
  • دسته بندی : ,