غرفه سازی برای شرکت اُ. اِم. وی. (اتریش) | نمایشگاه نفت و گاز – ۹۷

OMV | IRAN OILSHOW 2018

  • نام محصول : غرفه شرکت اُ. اِم. وی. (اتریش) در بيست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
  • سال تولید : 2018 - 97
  • نوع خدمات : به مساحت 75 مترمربع
  • دسته بندی : ,