غرفه سازی برای شرکت سیمرایز (از آلمان) | نمایشگاه مواد غذایی و کشاورزی – ۹۷

SYMRISE | IRAN AGROFOOD 2018

  • نام محصول : غرفه شرکت Symrise آلمان در بیست و پنجمین نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی
  • سال تولید : 2018 - 97
  • نوع خدمات : به مساحت 77 مترمربع
  • دسته بندی : ,