غرفه سازی در سالن همراه اول | هفدهمین نمایشگاه ایران تله کام، تهران – ۹۶

MCI Pavilion | Iran Telecom 2017