غرفه سازی برای گرانیت لیا | نمایشگاه کاشی و سرامیک – ۱۳۹۴

LEA GRANIT | IRAN CERAFAIR 2015