غرفه سازی برای مبلمان اداری جلیس | نمایشگاه مبلمان اداری ۱۴۰۰

JALICE | IRAN HOFEX 2021


  • ساخت و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت جلیس در دهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری.

طراحی غرفۀ شرکت جلیس در نمایشگاه هافکس ۱۴۰۰، با هدایت تیم طراحی جلیس و در بستر همکاری و تعامل مشترک به انجام رسیده است.

کانسپت اصلی طرح، کمینه گرایی (مینیمالیسم) است. زیبایی در سادگی فرم ها، و توجه ویژه به کیفیت ساخت و ارائه اجزای غرفه، نتیجه این همکاری مشترک می باشد.