غرفه سازی برای شرکت اینداکتوترم (هند) | نمایشگاه ایران متافو ۹۶

INDUCTOTHERM (India) | IRAN METAFO 2017

  • نام محصول : غرفه اینداکتوترم در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو 2017)
  • سال تولید : 96 - 2017
  • نوع خدمات : به مساحت 62 مترمربع
  • دسته بندی : ,