دکوراسیون فروشگاههای سونی | بازار موبایل چارسو

SONY | retail store branding | Charsoo Mobile Market, Tehran