استند فروشگاهی | استند خواروبار | فروشگاه هایپر

Grocery Stand | Tehran, Shiraz, Esfahan

Carrefour Hypermarkets | 2016


  • نام محصول : نمایندگی اماراتی فروشگاههای Carrefour فرانسه
  • سال تولید : 1395 - 2016
  • نوع خدمات : استند فروشگاهی خوار و بار
  • دسته بندی :