پاویون ایران در نمایشگاه اکسپو ناگویا – ژاپن

Iran_pavilion

پاویون ایران در ناگویا – ژاپن