کهن تاج | نمایشگاه صنعت نساجی | تهران 98

غرفه سازی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نساجی | تهران ۹۸

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نساجی: منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی، مواد اولیه

زمان برگزاری: ۱۸ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: کهن تاج، ۵۶ مترمربع / دنا، ۵۷ متر مربع (ترکیه) / دنگه، ۲۹ مترمربع (ترکیه) / اِفه، ۴۲ مترمربع (ترکیه)