نمایشگاه صنعت نفت و گاز ۱۴۰۱ | IRAN OIL SHOW 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ - ۲۶/۰۲/۱۴۰۱
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

The 26th  Intl. Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition

IRAN OIL SHOW 2022

۱۳ – ۱۶ May


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران