پنجمین نمایشگاه ایران سبز | IRAN GREEN FAIR 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ - ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه ایران سبز ۱۴۰۰

۲۲ تا ۲۵ شهریور


The 5th Iran Green Trade Fair

۱۳ – ۱۶ September


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground