پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست| IRAN PLAST 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۵/۰۹/۱۴۰۰ - ۰۸/۰۹/۱۴۰۰
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه ایران پلاست ۱۴۰۰

۵ تا ۸ آذر ماه

 

The 15th  Intl. Exhibition of Iran Plast

IRAN PLAT 2021

۲۶ – ۲۹ November


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران