پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست | IRAN PLAST 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ - ۲۱/۱۱/۱۴۰۰
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه ایران پلاست ۱۴۰۰

۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه

 

The 15th  Intl. Exhibition of Iran Plast

۷ – ۱۰ February 2022


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران