هجدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل شهری | IRAN UTS 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۰۹/۰۷/۱۴۰۰ - ۱۲/۰۷/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه حمل و نقل شهری ۱۴۰۰

۹ تا ۱۲ مهر


The 18th Intl. Urban Transportation Exhibition

۱ – ۴ October


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground