نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست | IRAN ENVIRO 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ - ۰۳/۰۴/۱۴۰۰
هر روزه

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هانمایشگاه محیط زیست – ۱۴۰۰

۳۱ خرداد تا ۳ تیر


The 19th Iran Environment Intl. Fair

۲۱ – ۲۴ June


مکان برگزاری: Tehran Intl. Fairground