دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و معماری داخلی | IRAN MIDEX 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ - ۲۴/۱۰/۱۴۰۰
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاایران میدکس ۱۴۰۰

۲۱ تا ۲۴ دی

 

The 12th  Intl, Exhibition of Architecture & Modern House

۱۱ – ۱۴  January


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران