بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی | IRAN PACK & PRINT FAIR 2022

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۹/۰۷/۱۴۰۱ - ۰۲/۰۸/۱۴۰۱
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

۲۹ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۱

 

The 29th  Intl. Iran Pack & Print Exhibition

IRAN PRINT FAIR 2022

۲۱ – ۲۴ October


 


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران