نمایشگاه چاپ و بسته بندی ۹۹ | IRAN PRINT FAIR 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۲/۱۰/۱۳۹۹ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

۱۳ تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹

 

The 27th  Intl. Iran Print Fair

IRAN PRINT FAIR 2021

۲ – ۵ January


 


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران