نمایشگاه نساجی و پوشاک ۹۹ | IRAN TEX 2021 , IRAN APPAREL 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ - ۲۲/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نساجی

هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 26th  Intl. Exhibition of Iran Textile

IRAN TEX 2021

The ۸th Special Exhibition of Iran Apparel

IRAN APPAREL 2021

۷ – ۱۰ February


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران