نمایشگاه رنگ و رزین ۹۹ | IPCC 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۰/۱۱/۱۳۹۹ - ۱۴/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هابیستمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

۱۱ تا ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 20th  Intl. Exhibition of Paint, Resin, & Industrial Coatings and Composites

IPCC 2021

۳۰ January – 2 February


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران