نمایشگاه متالورژی ۹۹ | IRAN METAFO 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ - ۳۰/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاهفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی

۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 17th  Intl. Exhibition of Metallurgy

IRAN METAFO 2021

۱۵ – ۱۸ February


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران