نمایشگاه قطعات خودرو ۹۹ | TEHRAN AUTO PARTS EXHIBITION 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۰/۱۱/۱۳۹۹ - ۱۴/۱۱/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاپانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

۱۱ تا ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

 

The 15th  Auto Parts Intl. Exhibition

TEHRAN AUTO PARTS 2021

۳۰ January – 2 February


 


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران